Terms and conditions

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên trang web Phimhay68.com:

  • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
  • Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
  • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Phimhay68

Phimhay68.com (“Phimhay68.com,” hoặc “chúng tôi,”) cung cấp dịch vụ xem video online, bao gồm những chương trình chọn lọc với nhiều thể loại TV Show, phim, giáo dục, âm nhạc, clip ngắn và những nội dung khác (gọi chung là “Nội dung”). Dịch vụ video của chúng tôi, nội dung, hệ thống streaming, Video Player và những tính năng, công cụ, ứng dụng khác hoặc những dịch vụ đi kèm phát sinh trong quá trình phát triển và nâng cấp dịch vụ trong tương lai gọi chung là “Dịch vụ Xemphimhay68.com“.

Nội dung được cho phép xem thông qua các phương thức sau: (Gọi chung là Phương thức)

  1. Xem tại website Phimhay68.com ( gọi tắt là Trang web Phimhay68.com)
  2. Website liên kết và phân phối của Phimhay68.
  3. Những website khác mà người sử dụng hoặc điều hành website được phép nhúng Video.
  4. Ứng dụng do Phimhay68.com sở hữu, tính năng hoặc ứng dụng của Phimhay68.com cài đặt trên các thiết bị.

Việc bạn truy cập, duyệt và sử dụng Dịch vụ Phimhay68.com (bao gồm truy cập Nội dung) bằng các Phương thức trên có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Điều khoản”) và bất kì thỏa thuận cấp phép khác dành cho người sử dụng đầu cuối được đi kèm với các ứng dụng của chúng tôi, tính năng hoặc thiết bị.

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi hân hạnh mang đến Dịch vụ Phimhay68.com phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng thức cá nhân của bạn phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng này. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ trang web, bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng. Việc bạn lướt web, truy cập hoặc sử dụng bất kì dịch vụ Phimhay68.com nào (bao gồm việc tiếp cận Nội dung từ các website liên kết, ứng dụng của Phimhay68.com) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và bất kì điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được quy định tại trang Web này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong những luật về thương hiệu, bản quyền, quyền riêng tư. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHIMHAY68, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH. 

Do đó, vui lòng đọc kỹ các điều khoản được quy định tại đây và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về nó. Nếu bạn không đồng ý và không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản này, bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc phản ánh nào về Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Phimhay68@gmail.com

Chúng tôi bảo lưu quyền cải tiến, thay đổi, tạm ngưng hoặc tạm thời ngưng toàn bộ hoặc bất kì phần nào của Dịch vụ Phimhay68.com hoặc hạn chế truy cập vào dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Phimhay68.com, quý khách đồng ý trước rằng mỗi lần sử dụng sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện áp dụng sau đó.

Chúng tôi có thể bổ sung, sửa đổi Điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật sự thay đổi Điều Khoản Sử Dụng ở bên dưới trang Web và thông báo cho các bạn về sự thay đổi đó.