Privacy Policy

Chúng tôi là ai?

Website chính thưc của chúng tôi : https://80.209.252.36

Privacy Policy

Cám ơn bạn đã ghé thăm Phimhay68.com. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích các thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể đưa ra về vấn đề thu thập thông tin trên trang web của chúng tôi. Chính sách này áp dụng cho các thành viên truy cập vào trang web Phimhay68.com. Chính sách được tạo ra nhằm cung cấp sự minh bạch thông tin và bảo mật.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào? Tại sao chúng tôi cần những thông tin đó?

Trong quá trình đăng nhập vào trang web, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email… Ngoài ra, bạn có quyền lựa chọn cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin khác như tôn giáo, thông tin sức khỏe, địa chỉ… Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông nào nào bạn cho phép và những thông tin bắt buộc khi tham gia xem phim trên Phimhay68.com.

Mục đích sử dụng thông tin thành viên

Chúng tôi sử dụng những thông tin đã nêu trên với mục đích an toàn và sự cho phép của người cung cấp, không gây ảnh hưởng đến thành viên. Thông tin được sử dụng với mục đích giao tiếp với thành viên trên trang web, khai thác thông tin thành viên nhằm cải thiện, tối ưu trải nghiệm cho người dùng.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân mà thành viên cung cấp theo những cách không liên quan đến những điều được mô tả ở trên. Nếu có chúng tôi sẽ luôn đòi hỏi sự cho phép của thành viên trước khi sử dụng.

Cam kết bảo mật dữ liệu

Để ngăn chặn việc truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng thông tin chính xác, chúng tôi đã áp dụng các quy trình và công nghệ quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng.

Chúng tôi đưa ra các biện pháp kiểm soát hợp lý, được thiết kế để bảo vệ thông tin người dùng. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo 100% các thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ không bị truy cập trái phép.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin

Để truy cập những thông tin mà bạn đã cung cấp cho trang web, vui lòng đăng nhập tài khoản đã tạo trước đó hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ trang web.

Cập nhật chính sách bảo mật

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật để phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi có thể sẽ không thông báo cho thành viên về điều này. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra thông báo mới nhất.

Bản quyền nội dung trên Phimhay68.com

Tất cả nội dung nào được đăng tải trên Phimhay68.com đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bất cứ hành vi sử dụng nội dung của chúng tôi khi chưa được sự đồng ý đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngược lại, nếu bạn phát hiện nội dung bản quyền trên Phimhay68.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ.

Nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ phimhay68@gmail.com

Cám ơn bạn đã danh thời gian tìm hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúc bạn có thời gian xem phim vui vẻ trên phimhay68.com.

>>> Có thể bạn có muốn đọc thêm Điều Khoản Sử Dụng